Acasă » Admitere 2018 » Admitere licență 2018

Admitere licență 2018

Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: sesiunea iulie 2016 şi, pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2016.

Departamentul de Istorie scoate la concursul de admitere 20 de locuri bugetate (fără taxă) și 40 de locuri cu taxă.

Taxe admitere:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere    –150RON
 • Taxa pentru contestaţii   150RON
 • Taxa de înmatriculare    – 100 RON
 • Taxă procesare dosar  (pentru studenţi străini)  – 150 Euro

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

Lacererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cuaceasta, înoriginal sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat ;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată ;
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată,dacă est ecazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2  fotografii tip buletin
 • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă de achitarea taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

La admitere se ia în considerare media de bacalaureat – 100%. 

Candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în Republica Moldova, absolvenţi de licee din România, se pot înscrie şi pot candida pe locurile subvenţionate de la buget alocate Universităţii din Oradea, special destinate, conform metodologiei elaborate de minister.

 În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o  cerere tipizată la Departamentul de Relaţii Internaţionale pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi de licee din România (formularul de cerere se găseşte la Departamentul de Relaţii Internaţionale).

 Dosarul candidatului va cuprinde:

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi copie legalizată sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018, adeverinţă care menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată;
 • Foaia matricolă din liceu, în original şi copie legalizată;
 • Certificatul de naştere în 2 copii legalizate;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în 2 copii legalizate;
 • Adeverinţa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, în original şi traducere legalizată, dacă este cazul;
 • 2  fotografii tip buletin
 • Carte de identitate şi paşaport (original pentru conformitate) şi 2 copii legalizate;
 • Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

 


Lasă un comentariu!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s