Acasă » Admitere 2018 » Admitere master 2018

Admitere master 2018

Informații despre programul de studii de master Istoria vestului românesc găsiți aici!

Departamentul de Istorie scoate la concursul de admitere pentru specializarea Istoria vestului românesc 14 locuri bugetate (fără taxă) și 36 de locuri cu taxă.

Taxe admitere:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere     – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii    – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare    – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini)     – 150 Euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani de studii, instituţia şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată(în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2018);
 • Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată(în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)
 • Certificatul de naştere în copie legalizată ;
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2  fotografii tip bulertin
 • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 • Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 La admitere se ia în considerare media de la examenul de licență – 100%.


2 comentarii

Lasă un comentariu!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s