Acasă » Noutăți

Arhive categorie: Noutăți

Anunțuri

Admitere 2017 (licență, master, doctorat) la Departamentul de Istorie

Logo_UoÎn cadrul Departamentului de Istorie se organizează ADMITERE pentru anul universitar 2017/2018  la toate cele 3 cicluri ale sistemului Bologna:

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Mai multe informații privind admiterea la programele de studii gestionate de către Departamentul de Istorie se găsesc aici. 

Anunțuri

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Știință. Cultură. Civilizație”

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Știință. Cultură. Civilizație”Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Știință. CulAsociația „Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie, împreună cu Asociația Geografică „Simion Mehedinți” organizează în perioada 5-7 mai 2017, cea de-a XVIII-a ediție a Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești „Știință. Cultură. Civilizație”. Evenimentul se bucură de sprijinul Universității din Oradea, prin intermediul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, respectiv Facultatea de Geografie, Turism și Sport.

Evenimentul, devenit un punct de reper în calendarul manifestărilor științifice studențești desfășurate la nivel național, își propune să reunească cei mai prolifici studenți ce studiază Istoria, Geografia sau științele conexe acestora. Considerăm că multidisciplinaritatea reprezintă astăzi o piatră de temelie în abordarea oricărei științe, prin urmare cele două organizații studențești au considerat necesară o astfel de colaborare.

Sesiunea se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie, geografie și științe conexe.

Studenții de la instituțiile de învățământ superior din România, dar nu numai, sunt invitați să participe la următoarele secțiuni: (mai mult…)

Conferința Internațională „Națiunea Imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene” organizată de Centrul de Studii Interdisciplinare

conferintA_istorieÎn perioada 16-18 iunie 2016, la Deva, se va desfășura Conferința Internațională Națiunea Imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene. Deschiderea evenimentului va avea loc în data de 16 iunie, ora 17, în Sala Mare a Teatrului de Artă din Deva. Cu acest prilej, vor lua cuvântul Preasfinția Sa Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Președintele Senatului Universității „Petru Maior”din Târgu Mureş, Prof. univ. dr. Dan Octavian Cepraga, Università degli Studi di Padova, Prof. univ. dr. habil. Ion Gumenâi, Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, Prof. univ. dr. habil. Sorin Şipoş, Directorul Centrului de Studii Interdisciplinare, Universitatea din Oradea. (mai mult…)

Admitere 2016 (licență, master, doctorat) la Departamentul de Istorie

Logo_UoÎn cadrul Departamentului de Istorie se organizează ADMITERE pentru anul universitar 2016/2017  la toate cele 3 cicluri ale sistemului Bologna:

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei ai au cel puţin un părinte angajat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte cadru didactic în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 ).

Mai multe informații privind admiterea la programele de studii gestionate de către Departamentul de Istorie se găsesc aici.

Published Volumes

Sorin ȘIPOȘ – The Image of Central and Eastern Europe Borders in Foreign Travellers’ Narratives. Dalmatian Vlachs (Morlachs) in a Manuscript from 1806

Sorin ȘIPOȘ, Gabriel MOISA, Dan Octavian CEPRAGA, Mircea BRIE, Teodor MATEOC – From Periphery to Centre The Image of Europe at the Eastern Border of Europe

Anunț privind selecția studenților pentru programul Erasmus +

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice și Ştiinţele Comunicării, Departamentul de Istorie anunță selecția pentru mobilități Erasmus+ Student Mobility (mobilitate de studiu pentru studenţi) şi  Erasmus+ Placement Mobility (mobilitate de plasament pentru studenţi) pentru anul universitar 2015/2016, care va avea loc în data de 25.03.2015, la ora 12.00, în sala V001.erasmus_poză

Criteriile de selecție: dosarul complet de candidatură

Conținutul dosarului de candidatură:

 • CV Europass cu poză, care să conţină date de contact (nr. de telefon şi adresă de email valabilă);
 • Scrisoare de intenţie semnată şi datată;
 • Copie după actul de identitate
 • Adeverinţă care să ateste calitatea de integralist;
 • Certificat de competenţă lingvistică (în limba ţării în care se desfăşoară mobilitatea sau într-o limbă de circulaţie internaţională).

(mai mult…)

Procedura de selecție Erasmus +

În ședința din 23.06.2014 a Consiliului Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării s-a aprobat procedura de selecție a cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice de la Departamentul de istorie al Facultății de I.R.I.S.P.S.C., pentru mobilități Erasmus + Staff Training (mobilitatea de formare profesională a cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice) și Erasmus + Teaching Assigment (moblitatea de predare pentru cadre didactice) pentru anul universitar 2014/2015.

Procedura de selecție poate fi consultată aici (PDF).

Informații suplimentare, despre programul Erasmus+, se găsesc aici și pe site-ul Universității din Oradea.