Lista manifestărilor științifice Departamentul de Istorie 2016

Nr. crt Titlul conferinţei Locul desfășurării/data Facultatea/departa-mentul/responsabil conf. Conf. Naţională/

Conf. Naţ. cu particip. internaţ./ Conf. Internaţ.

1 Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Istorie – Arheologie, ediţia a XXVI-a

invitație (PDF)

Universitatea din Oradea/27 mai 2016 IRISPSC/Istorie Florin Sfrengeu Conf. Naţională
2 Ştefan Pascu – VERITAS OMNIA VINCIT Oradea, Fundaţia Culturală „Munţii Apuseni” /4 iunie 2016 IRISPSC/Istorie/ Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu Conf. Naţională
3 Naţiunea imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene Deva/16-18 iunie 2016 IRISPSC/Istorie/ Sorin Şipoş Conf. Internaţională
4 Latinitate, romanitate şi românitate Chişinău-Oradea/12-15 sept. 2016 IRISPSC/Istorie/ Sorin Şipoş Conf. Internaţională